{jcomments off}مشاوره تحصیلی: با توجه به برگزاری آزمون سراسری 1399 و نزدیک شدن به زمان اعلام نتایج و انتخاب رشته در یک ویدوی چهار دقیقه ای چند نکته مهم در رابطه با انتخاب رشته تقدیم می شود.

 

مشاوره تحصیلی : دانش آموزی که در پایه دهم به تحصیل اشتغال دارد و بر اساس اطلاع رسانی و راهنمایی های مشاور در پایان پایه دهم متقاضی تغییر شاخه يا رشته باشد (بدون لحاظ نمودن شرایط مندرج در نمون برگك شماره یک هدایت تحصیلی) با نظر کتبی مشاور و پس از تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه/ناحیه/ شهرستان با رعایت موارد می تواند به شاخه یا رشته دلخواه هدایت شود. در ادامه این مطلب شرایط تغییر رشته از پایه یازدهم به دوادزهم درون شاخه ای نظری هم توضیح داده شده است. (به روز شده در تاریخ 30خرداد 1399 براساس سیستم آموزشی نظام جدید 6-3-3)