مشاوره تحصیلی: بسیاری از دانش آموزان و خانواده های آن ها به دنبال این هستند که بدانند رشته ی مورد علاقه ی آن ها در کدام مدرسه یا هنرستان (دولتی عادی، غیر دولتی، شاهد و ...) وجود دارد. برای پاسخگویی به این نیاز بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از همکاران محترم در آموزش و پرورش با استفاده از نرم افزاری که بر روی آدرس www.find1.eqiq.ir قرار گرفته است می توانید رشته های مورد نظر خود از نظر جنسیت، شاخه، ناحیه، نوع مدرسه و رشته جست و جو نمایید. این جست و جو می تواند به شکل های مختلف انجام شود؛ برای مثال می توانید بررسی کنید که رشته تصویر برداری در کدام هنرستان ها وجود دارد و شماره تلفن و آدرس آن ها کجاست و یا رشته ی انسانی برای دختر در کدام مدارس وجود دارد و شماره تلفن و آدرس آن ها کجاست.

یادآوری های مهم:

1- برای جست و جو باید همه فیلدها را پر کنید.

2- فیلتر های محدود کننده: جنسیت، شاخه، ناحیه، نوع مدرسه و رشته می باشد.

3- این اطلاعات فقط مربوط به سال تحصیلی 97-1396 می باشد و در صورت امکان به روز رسانی خواهد شد.

4- این سایت مسوولیتی در برابر اطلاعات منتشر شده ندارد و ممکن است شماره تلفن یا آدرس های ذکر شده یا ... نادرست باشد؛ تلاش ما این بوده است که دانش آموزان راحت تر بتوانند رشته ی مورد نظر خود را در مدارس و هنرستان ها پیدا کنند.

You have no rights to post comments