مشاوره تحصیلی: به جهت آشنایی دانش آموزان با «برنامه ریزی درسی بر اساس اصول یادگیری» پوستری تهیه و طراحی شده که در آن برنامه ریزی بر اساس اصول یادگیری نشان داده شده است.

ابعاد اصلی این پوستر 70 سانتی متر در 100 سانتی متر می باشد که می توان آن را در ابعاد بزرگتر یا کوچک تر چاپ کرد.

 پوستر برنامه ریزی براساس اصول یادگیری جهت نصب در مدارس(حجم 7.15mb ارتفاع 70 سانتی متر،عرض 100 سانتی متر)

 

پوستر برنامه ریزی

لینک مرتبط : 

انتشار کتاب «راهنما و کتاب کار برنامه ریزی درسی کنترل»

You have no rights to post comments