مشاوره تحصیلی : یکی از مسایلی که در موفقیت تحصیلی تاثیر مهمی دارد، خواندن به موقع درس ها است. در این رابطه اصل بر این است که درس هر روز در همان روز خوانده شود؛ یعنی وقتی معلم در یک روز چند صفحه از کتاب را درس می دهد، دانش آموز نیز در همان روز آن درس را بخواند.

این روش باید از آغاز سال تحصیلی به کار گرفته شود. خواندن درس ها بر اساس اولویت باشد و درس هایی که یادگیری آن مشکل تر است در صدر برنامه ی درسی قرار گیرد، زیرا ممکن است فرصت مطالعه ی همه ی درس هایی که در یک روز تدریس شده پیدا نشود. همچنین به جهت آمادگی برای امتحانات شفاهی و کتبی، در هر روز درس های روز بعد را که قبلا بر اساس «درس هر روز همان روز» خوانده شده مرور می شود. اگر «رو خوانی» درس ها برای آمادگی در کلاس هم در نظر گرفته شود در هر هفته یک درس چهار بار خوانده می شود : رو خوانی، کلاس درس، درس هر روز همان روز، و مرور درس روز بعد برای امتحانات شفاهی و کتبی و این عالی است!

 

این روش بر چند اصل استوار است :

اصل اول : بر اساس اصول یادگیری، خواندن درس هر روز در همان روز منجر به یادگیری بهتر می شود.

اصل دوم : بر اساس اصول برنامه ریزی، به جهت اتمام به موقع و مرور درس ها باید درس هر روز همان روز خوانده شود.

اصل سوم : در آموزه های دینی بر این نکته تأکید شده که کار امروز را به فردا مسپار. زیرا انسان كاري را كه بايد امروز انجام دهد به امید فردا انجام نمی دهد و فردا نیز همین داستان تکرار می شود. از نظر روان شناسي نیز «اهمال كاري يا تنبلي يعني به آينده محول كردن كاري كه تصميم به اجراي آن گرفته ايم» پس برای اینکه این اتفاق نیفتد باید کار هر روز را همان روز انجام داد!

پیش شرط: برای استفاده ی بهتر از این روش شایسته است که قبل از کلاس، یک بار درس جدید را روخوانی نمایید تا با مفاهیم و مطالب آن تا حدی آشنا شوید. همچنین در کلاس درس به صورت فعال شرکت داشته باشید تا درس را به خوبی بفهمید. بنابراین لازم است :

  • در ابتدای کلاس، موضوع اصلی درس و سایر موضوعات فرعی را که معلم می خواهد تدریس کند بدانید.
  • به صحبت های معلم به دقت و با هدف یادگیری مطالب درسی گوش کنید.
  • نکات کلیدی و مهم درس را یاد داشت کنید.
  • سؤال هایی که به ذهنتان می آید یادداشت نموده و در فرصت مناسب از معلم خود بپرسید.

توجه به نکات فوق باعث می شود که خواندن درس هر روز برای شما راحت تر باشد و مطالب تدریس شده را بهتر یاد بگیرید، بخصوص آنکه اکثر دانش آموزان از سبک یادگیری دیداری و شنیداری برخوردارند و می توانند از کلاس های درس به خوبی استفاده کنند.

مشکلات و سختی ها : یکی از ایرادهایی که دانش آموزان به این روش می گیرند این است که برنامه های درسی با امتحانات و سایر تکالیف برخورد می کند و در نتیجه نمی توان درس هر روز را همان روز خواند! واقعیت این است که اگر از ابتدای سال تحصیلی درس هر روز در همان روز خوانده شود، مطالب درسی به تدریج آموخته می شود و وقت کمی برای موقع متحان لازم است. البته همه ی هفته ها هم تکالیف درسی شما زیاد نیست، برای مثال روزی که معلم امتحان می گیرد شاید درس ندهد و ... بدیهی است که درس خواندن به این شیوه نیاز به انگیزه ای قوی و پشتکار دارد اما به طور مسلّم نتایج آن نیز شیرین و با ارزش است و دیگر داستان «شب امتحان» تکرار نخواهد شد.

آنچه بدست می آورید :

- جلوگیری از فراموشی اولیه : بر اساس اصول یادگیری، چنانچه پس از یادگیریِ اولیّه در اولین فرصت - حدودا تا 24 ساعت - مطالب آموخته شده تکرار شود از فراموشی آن جلوگیری می شود و تا چند روز در حافظه ی شما باقی خواهد ماند. البته این موضوع به قدرت حافظه، سادگی و سختی مطلب و توانایی افراد در درس های مختلف بستگی دارد.

- فهم مطلب و عمیق خواندن : بدلیل اینکه فاصله ی میان مطالب آموخته شده در کلاس با خواندن درس در همان روز چند ساعت بیشتر نمی باشد یادگیری آسان تر خواهد بود. همچنین به دلیل حجم کم تکالیف درسی، مطالب به صورت عمیق خوانده می شود و در نتیجه یادگیری بهتر انجام می شود.

- جلوگیری از انباشته شدن مطلب : وقتی که درس ها به تدریج و به موقع مطالعه شود، درس ها روی هم انباشته نمی شود و خواندن درس ها به شب امتحان موکول نمی گردد.  مدیریت زمان در درست شماست! «وقتی کارهای کوچک روی هم انباشته شود مشکلات بزرگ پیش می آید». پس کار امروز را به فردا مسپار!

- فرصت مرور بیشتر : در واقع با این روش در مراحل بعدی به وقت کمتری برای مرور نیاز می باشد، چرا که از قبل مطالب درسی به طور عمیق خوانده شده است و بنا بر این به دفعات بیشتری می توان درس ها را مرور کرد.

- ارتباط عرضی با سایر دروس : ارتباط عرضی، یعنی اینکه مطالب کتاب های درسی در یک پایه ی تحصیلی با همدیگر ارتباط دارند و به فهم هم کمک می کنند. بنا بر این وقتی درس ها به تدریج خوانده می شوند و با هم پیش می روند دانش آموز بهتر یاد می گیرد. و چه بسا که درس ادبیات فارسی به فهم درس عربی کمک کند!

با این وصف دانش آموزانی که درس هر روز را در همان روز می خوانند از همه ی فواید این روش بهره مند می شوند و موفقیت آنها تضمین می  شود. شاد و سربلند باشید.

رزاق خواجه زاده - مشاور تحصیلی. منبع سایت گزینه دو

You have no rights to post comments