مشاوره تحصیلی : دفتر برنامه ریزی کنترل بر مبنای روش علمی یادگیری (مطالعه)، یادآوری (تکرار و تمرین) و ارزیابی (تست) و با هدف تنظیم برنامه ی درسی برای دانش آموزان و داوطلبان آزمون سراسری (کنکور) طراحی شده است. این دفتر  جهت چاپ بر روی کاغذ a5 در 3 فایل pdf آماده شده است:

1- جلد و راهنما

2- جدول برنامه روزانه

3- جدول برنامه روزانه و گزارش هفتگی

جلد و راهنمای برنامه یک بار، جدول برنامه ی روزانه و گزارش هفتگی به تعداد لازم بر روی کاغذ a5 چاپ و با صحافی آن به صورت یک دفتر برنامه ریزی تنظیم شود!