مشاوره تحصیلی: یکی از تکالیف مهم دانش آموزان و داوطلبان کنکور این است که بعد از برگزاری آزمون های آزمایشی، سوالات آزمون را تحلیل کنند. ?تحلیل آزمون یعنی سوالات نزده، سوالاتی که پاسخ غلط داده شده و حتی در برخی موارد سوالاتی که شانسی پاسخ صحیح داده شده مورد بررسی دقیق قرار گیرد به گونه ای که به طور واضح نقاط ضعف و قوتِ فرد مشخص شود و بر اساس آن بتوان تصمیمات لازم برای بهبود درصدها و تراز درس ها گرفت.

You have no rights to post comments