مشاوره تحصیلی: به استناد سایت مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، سوالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم بر اساس برنامه درسی و بارم بندی وضعیت قرمز در شرایط  همه گیری بیماری کرونا، طراحی می شوند. منبع: سایت مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی  وزارت آموزش و پرورش

 

دانش آموزان عزیز می توانند فایل برنامه درسی وضعیت قرمز را از لینک زیر و یا از سایت مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش دانلود کنند :

https://b2n.ir/p10055

این فایل 224 صفحه است و دانش آموزان هر رشته می توانند با مراجعه به فهرست اول فایل، جدول های مربوط به درس های رشته خود را مشاهده نمایند؛ قسمت هایی که در جدول با عنوان « مطالعه آزاد» مشخص شده شامل حذفیات امتحانات نهایی می باشد.

همچنین می توانید با دانلود فایل زیر از سایت مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی از بارم بندی درس های پایه دوازدهم آگاهی داشته باشید البته این فایل هم 75 صفحه است که دانش آموزان می توانند با مراجعه به فهرست اول فایل بارم بندی درس های مربوط به رشته خود را مشاهده کنند:

https://b2n.ir/x40630

رزاق خواجه زاده – مشاور تحصیلی ناحیه یک شیراز

سوم اریبهشت ماه 1400

You have no rights to post comments