مشاوره تحصیلی: ترمیم نمرات امتحانات نهایی برای برخی از دانش آموزان می تواند کمک کننده باشد، در صفحه اینستا گرام در لینک زیر بر اساس مصوبه نهصد و پانزدهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش نحوه ترمیم و ارتقای نمره دروس امتحان نهایی برای فارغ التحصیلان دوره متوسطه توضیح داده شده است.
ترمیم نمرات نهایی برای دانش آموزانی است که از سال 1384 به بعد فارغ التحصیل شده اند؛ بنابراین دانش آموز سال جاری در صورتی که در خرداد فارغ التحصیل شود می تواند در امتحانات شهریور همین سال یا دی ماه یا خرداد سال بعد برای ترمیم نمرات نهایی اقدام کند.

https://www.instagram.com/p/CBk94pmAVpQ/?igshid=iof8uyvbivjm