مشاوره تحصیلی: یکی از نکات مهم در برنامه ریزی درسی این است که بدانیم برای هر درس در هفته چند ساعت مطالعه کنیم در این ویدیو به این سوال پاسخ داده شده است.

You have no rights to post comments