مشاوره تحصیلی: هر چه به روزهای نزدیک به کنکور نرزدیک تر می شویم نگرانی برخی کنکوری ها از فراموشی مطالب و تمام نکردن کتاب هاب بیشتر می شود. در این ویدیو به این دوموضوع پاسخ داده شده است.

You have no rights to post comments