مشاوره تحصیلی: یک شروع به موقع برای موفقیت در کنکور از اهمیت زیادی برخوردار است. در این ویدیو اهمیت پایه دهم از چند جهت مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سهم پایه دهم از سوالات کنکور نیز توضیح داده شده است.

You have no rights to post comments