مشاوره تحصیلی: یه نمونه برنامه ریزی هفتگی ساعتی برای فارغ التحصیل رشته تجربی. این برنامه با استفاده از نرم افزار اکسل تنظیم شده است. جدول اکسل برای کنکور تجربی، انسانی، ریاضی و یکی هم برای سایر پایه ها به صورت آماده طراحی شده و فقط کافی است بر اساس راهنما عمل کنید تا بتوانید به راحتی ساعت های مطالعه خود را در هفته تنظیم کنید. لینک دریافت فایل اکسل: http://eqiq.ir/images/konkoor/barnamehrizi1_2.xlsx

You have no rights to post comments