مشاوره تحصیلی: نقشه راه کنکور یعنی آگاهی از اینکه درس های پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم در چه زمان هایی بخوانیم و جمع بندی کنیم. به عبارت دیگر یعنی نقشه کلی برای موفقیت در کنکور که در چه زمان هایی چه پایه هایی بخوانیم و در نهایت برای کنکور آماده شویم. در ویدیوی 23 دقیقه ای می توانید با نقشه راه کنکور آشنا شوید.

مشاهده ویدیوی نقشه راه کنکور در آپارات