مشاوره تحصیلی: در یک ویدیوی هفت دقیقه ای به همراه یک فایل اکسل، روش ساده ای برای برنامه ریزی کنکوری و غیر کنکوری توضیح داده شده است. با گوش دادن به این هفت دقیقه حتی بدون فایل اکسل و با استفاده از یک جدول ساده (مطابق توضیحات ویدیو) می توانید برای خودتان برنامه ریزی کنید.

این روش برنامه ریزی پیش از این توسط برخی از دانش آموزان برتر کنکور ـ که یک نمونه از آن در فیلم به آن اشاره شده ـ مورد استفاده قرار گرفته است.

مشاهده ویدیو در صفحه آپارات

لینک دریافت فایل اکسل