مشاوره تحصیلی : با توجه به اهمیت استفاده از هفته آخر اسفند و تعطیلات نوروزی، برای دانش آموزان دهمی و بخصوص یازدهمی مراحل تنطیم برنامه همراه با یک برگه pdf برای نوشتن برنامه و نیاز سنجی و نیز یک فایل اکسل برای سهولت در تنطیم برنامه تقدیم می شود:

اول) وقت مفید خود را جهت مطالعه در هر یک از روزهای تعطیل در ردیف وقتِ مفید (ردیف سوم جدول) از 24 اسفند تا 15 فروردین بنویسید.

دوم) جمع کل وقت‌های مفید را در ستون آخرِ ردیف سوم بنویسید.

سوم) ساعت موردنیاز هر درس را در ستون آخر روبروی نام درس مربوط بنویسید. برای مشخص کردن ساعت مور نیاز هر درس به ترتیب اولویت عمل کنید: 1- مباحث یا فصل‌هایی که از نوبت اول یا دوم به‌خوبی نخوانده‌اید 2- تمرین و تکرار و تست مطالب خوانده شده 3- دانش آموزان پایه یازدهم درصورتی‌که تکالیف دو مورد قبل را انجام داده اند می‌توانند چند درس پایه دهم را همراه با تست بخوانند.  

چهارم) وقت هر درس را در طول روزهای برنامه تقسیم کنید.

دریافت نمون برگ pdf  برای نوشتن برنامه و نیاز سنجی

دریافت فایل اکسل برای سهولت در تنطیم برنامه

 

مثال: ساعت موردنیاز برای درس فیزیک2 را این‌گونه مشخص نمایید:                                                                                                                                         

نام درس

فصل/ بخش/ درس

نوع تکلیف (مطالعه، تست، تکرار و ...)

وقت لازم

فیزیک2

بخش 3 / مغناطیس و القای الکترومغناطیس

مطالعه و تست

8 ساعت

 

رزاق خواجه زاده – مشاور تحصیلی

اسفند 1397