مشاوره تحصیلی: برای آمادگی کنکور، تست زدن یکی از تکالیف مهم داوطلبان است و اینکه این تکلیف مهم طی چه مراحلی و به چه میزانی انجام شود مهم تر است. برای دریافت فایل pdf مراحل تست زدن اینجا را کلیک کنید.

You have no rights to post comments