مشاوره تحصیلی:در این ویدیو هنر آزمون دادن و مدیریت جلسه آزمون، ترتیب پاسخ به سوالات دفترچه، تکنیک ضربدر و منها و ...توضیح داده شده است.

You have no rights to post comments