مشاوره تحصیلی:بسیاری از دانش آموزانی که رشته تجربی را انتخاب کرده اند هدفشان پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی است بنایراین لازم است که این عزیزان از ظرفیت رشته های فوق آگاهی داشته باشند و واقع بینانه هدف گذاری کنند.

You have no rights to post comments