مشاوره تحصیلی: ◀️با توجه به اعلام اسامی معرفی شدگان مؤسسات داراي شرايط خاص برای مصاحبه، معاینه و گزینش، مشاهده می شود که برخی از رتبه های خوب که کدرشته های موسسات دارای شرایط خاص را در لیست 150 تاییِ انتخاب رشتۀ خود وارد کرده بودند در این مرحله برای مصاحبه معرفی نشدند.

 در این باره چند نکته خدمت شما عرض می کنم:

بر اساس بند ج اطلاعیه سازمان سنجش مورخ 30مرداد1400 دلیل این موضوع آن است که این افراد : «شانس قبولي در اولويتهاي بالاتر از كدهاي مربوط به رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص را دارا مي‌باشند»
به این کلمه «شانس» باید دقت شود؛ اطلاعیه می گوید شانس قبولی و نه اینکه حتما دلیلش این بوده است!

 پس می توان نتیجه گرفت که یکی از دلایل مهم معرفی نشدن برخی رتبه های خوب برای کدرشته های موسسات دارای شرایط خاص این است که آن ها شانس قبولی در کد رشته های بالاتر را دارند هر چند که ممکن است افرادی در این مرحله معرفی شده باشند و شانس قبولی در رشته های بالاتر هم داشته باشند. (سال گذشته مصداق این مورد در رشته ریاضی داشته ایم)

با این توصیف: اگر گروه آزمایشی، جنس، سهمیه، رتبه در زیرگروه مربوط و نحوۀ چینش اولویت های دو داوطلب یکسان باشد اما داوطلب ِ رتبۀ بهتر معرفی نشده باشد موضوع قابل پیگیری و اعتراض می باشد!

❌یادآوری می شود که: در این مورد خاص، اولویت بندی کد رشته ها فقط به این دلیل مهم است که بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش اگر داوطلب قبل از کدرشته های دارای شرایط خاص، سایر کدرشته ها را انتخاب کرده باشد شانس قبولی در کدرشته های بالاتر را دارا می باشد و به همین خاطر ممکن است معرفی نشده باشد وگرنه اولویت اول یا آخر به تنهایی تاثیری در شانس قبولی داوطلب ندارد.

نکته آخر اینکه برخی موارد هست که ادعا می شود رتبه های بالاتر معرفی شده و رتبه پایین تر(بهتر) معرفی نشده توجه داشته باشید که در این موارد باید شخصا کارنامه دو داوطلب را دیده باشید چون گاهی اوقات برخی داوطلبان اطلاعات دقیقی از کارنامه خود ارائه نمی دهند یا اطلاعات کافی ندارند. موفق و پیروز باشید.

✒️ رزاق خواجه زاده ـ دوم شهریورماه 1400

You have no rights to post comments