مشاوره تحصیلی: یکی از مشکلات دانش آموزان در ازمون های چهار گزینه ای و کنکور داشتن غلط زیاد می باشددر این ویدیو تاثیر غلط زیاد در کنکور توضیح داده شده است.

You have no rights to post comments