مشاوره تحصیلی: یکی از سوالاتی که همواره داوطلبان آزمون های سراسری می پرسند این است که وقتی بین دو گزینه شک می کنیم بزنیم یا نزنیم، در این ویدیو به این سوال مهم پاسح داده شده است.

You have no rights to post comments