مشاوره تحصیلی: برخی از دانش‌آموزان باوجود کوششی که می‌کنند در آزمون‌های مدرسه یا آزمایشی نتیجه‌ مطلوبی نمی‌گیرند. برای کسب نتایج بهتر «تکنیک درس الگو» می­ تواند به شما کمک کند. در این تکنیک یک درس به‌عنوان درس الگو انتخاب می‌شود تا دانش‌آموز لذت موفقیت را احساس کندو درنهایت این الگو را به درس‌های دیگر تعمیم دهد .

You have no rights to post comments