مشاوره تحصیلی: امتحانات نهایی از ابعاد مختلف برای دانش آموزان اهمیت دارد، اما آنچه معمولا مورد بحث می باشد میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور است. در یک ویدیوی 12 دقیقه ای با بررسی بیش از سه هزار کارنامه پذیرفته شدگان آزمون سراسری (استان فارس) نشان داده شده که سوابق تحصیلی چگونه در کنکور تاثیر دارد.

دانلود ویدیو از سامانه آزمون سراسری فارس

جدید: اهمیت امتحانات نهایی، تاثیر سوابق تحصیلی و اولویت های برنامه ریزی در روزهای امتحانات نهایی (پخش شده از شبکه استانی فارس 15خرداد1399)