مشاوره تحصیلی:اداره کل آموزش‌وپرورش استان فارس در راستای ایجاد آمادگی نسبی در دانش آموزان برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی «سامانه آزمون سراسری فارس» راه‌اندازی نموده تا مشاوران، معلمان و دانش آموزان بتوانند اطلاعات موردنیاز خود را از این سامانه دریافت نمایند.

مطالب این سایت در چند بخش به شرح زیر دسته‌بندی‌ شده است:

الف- در بخش آمار و اطلاعات آزمون سراسری موارد زیر قابل‌ارائه می باشد:

1-بخشی از آمار و اطلاعات پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری 1397 در استان فارس (قابل‌جست‌وجو ازنظر گروه آزمایشی، سهمیه، جنس، دوره، رشته، دانشگاه)

2-تأثیر هر یک از درس‌ها در آزمون سراسری همراه با معرفی رشته‌های هر زیرگروه

3-تعداد سؤالات هریک از عناوین دروس، ضرایب و زمان لازم برای پاسخگویی به سؤالات هر درس

4-آمار و اطلاعات مربوط به میزان پاسخگویی داوطلبان آزمون سراسری سال 1397 در هر یک از دروس

ب- با کمک گروه‌های آموزشی دوره دوم متوسطه نظری استان فهرست موضوعات درسی جهت برنامه‌ریزی دانش آموزان در درس‌های مختلف شامل موضوع برای مطالعه، تعداد جلسات لازم برای مطالعه، سطح موضوع، پیش‌نیازهای لازم برای یادگیری، حدود سؤالات در آزمون سراسری و برخی اطلاعات ارزشمند دیگر تهیه و تنظیم شده است.

ج-مهارت‌های موردنیاز دانش آموزان شامل برنامه‌ریزی، روش مطالعه درس‌ها، روش‌های تست زدن، زمان‌ها و چگونگی تکرار، هنر آزمون دادن، تحلیل آزمون، تمرکز، دقت، خلاصه‌نویسی، انگیزش، هدفمندی، مهارت‌های مرتبط با آمادگی‌های روحی و روانی در اختیار دانش آموزان قرار داده خواهد شد. (این بخش هنوز فعال نیست و به‌تدریج تکمیل می‌گردد)

د- مطالب تهیه‌شده را در قالب‌ها و شکل‌های مختلف طراحی و تنظیم گردد که متنوع و قابل‌استفاده برای ارائه در جلسات آموزشی، نصب در تابلو اعلانات مدارس و به‌ویژه قابل‌استفاده برای همه دانش آموزان باشد.

در پایان و در راستای اهداف یادشده اداره کل آموزش‌وپرورش فارس دست یاری به‌سوی همه مشتاقان عرصه تعلیم و تربیت دراز می‌کند تا در یک فضای مطمئن و آرام و به دور از مسائل حاشیه‌ای یاریگرِ دانش آموزان و آینده‌سازان میهن اسلامی‌مان باشیم.

دسترسی به سایت:

1- سایت اداره کل آموزش‌وپرورش فارس (www.fars.medu.ir) ستون سمت چپ (سامانه آزمون سراسری فارس)

2- لینک مستقیم:

 http://eform.farsedu.ir/3386

موفق و پیروز باشید. کارگروه آزمون سراسری اداره کل آموزش‌وپرورش استان فارس