مشاوره تحصیلی: آگاهی از فرمول و نحوه محاسبه نمره تراز یکی از موارد موردنیاز مشاوران، معلمان و دانش آموزان کنکوری می‌باشد و مانع از برداشت‌های نادرست راجع به تأثیر درس‌ها می‌شود.

 تراز چیست؟

تراز عددی است که جایگاه واقعی یک فرد در بین شرکت‌کنندگان در آزمون یک درس نشان می‌دهد.

 

نمره تراز چگونه محاسبه می‌شود؟

برای محاسبه نمره تراز چند مرحله طی می‌شود.

 

1 ـ ابتدا نمره خام داوطلب یا همان درصد محاسبه می‌شود.

فرمول محاسبه نمره خام:

تعداد سؤال ص ×3 منهای تعداد سؤال غلط.

تقسیم بر کل سؤالات یک درس ×3 و درنهایت ضربدر 100

 

? بنابراین برای محاسبه درصد بین سؤال سخت و آسان فرقی نیست!

 

2 ـ نمره خام یا همان درصد تراز می‌شود.

فرمول اولیه تراز:

نمره خام داوطلب منهای میانگین نمرات شرکت‌کنندگان تقسیم بر انحراف معیار می‌شود و سپس عدد به‌دست‌آمده در یک عدد ثابت ضرب و با یک عدد ثابت جمع می‌شود و نمره تراز داوطلب در یک درس به دست می‌آید.

 

«نمرات تراز سازمان سنجش در آزمون سراسری حدود منفی سه هزار تا مثبت سیزده هزار می‌باشد که این عدد با توجه به تعداد شرکت‌کنندگان و عملکرد آن‌ها در یک درس می‌تواند بیشتر یا کمتر باشد.» (نقل از فیلم آموزشی سایت گزینه دو، خرداد98)

?یادآوری می‌کنم که تراز موسسه گزینه دو و شرکت تعاونی سنجش دقیقاً بر اساس تراز آزمون سراسری است.

 

?اما سقف تراز قلم چی و گاج مثل آزمون سراسری نیست البته فرمول اولیه تراز در این دو موسسه هم به همان روش آزمون سراسری است اما عددی که ضرب و جمع می‌شود با آزمون سراسری یکی نیست.

 

رزاق خواجه‌زاده ـ مشاور تحصیلی

24 خرداد 1398