مشاوره تحصیلی: گاهی اوقات درباره تأثیر یک درس در کنکور اغراق می‌شود و کسانی که اطلاع دقیقی از سازوکار محاسبه «نمره کل» کنکور ندارند مطالبی می‌گویند که با واقعیت فاصله دارد؛ برای مثال درباره تأثیر درس عربی در کنکور با این جمله که «عربی آسانسور کنکور است!» اغراق می‌شود اما هر درس و همین درس عربی در کنکور جایگاه خودش دارد و به‌نوبه خود از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به همین جهت با ذکر مثال دراین‌باره توضیح بیشتری داده می‌شود.

چند نکته:

?ارزش یک درس در کنکور بر اساس نمره خام، نمره تراز و ضریب آن درس تعیین می‌شود. به‌عبارت‌دیگر نمره خام یا همان درصد کسب‌شده تراز می‌شود و سپس نمره تراز شده ضربدر ضریب درس در زیرگروه مربوطه می‌شود.

 ?نمره تراز هر درس برای هر داوطلب به عملکرد شرکت‌کنندگان بستگی دارد اما نمره تراز شده ضربدر ضریب درس می‌شود و بعد نمره کل محاسبه می‌شود. (برای آگاهی بیشتر از محاسبه نمره کل اینجا را کلیک کنید)

یک مثال واقعی از کنکور 1394:

?نکته‌ای که باید بدانیم اینکه نمره تراز سقف دارد؛ برای مثال تراز کسب‌شده در درس فیزیک در کنکور 1394برای دانش‌آموزی که در «گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی» 100% زده 14653 شده است اما در درس عربی داوطلبی که 100% زده تراز 12205 کسب کرده است. (پیک سنجش 30 تیر 94 ص 26 و 27)

?حال در زیرگروه یک گروه آزمایشی ریاضی و فنی که ضریب درس فیزیک 9 و ضریب درس عربی 2 است اگر بخواهیم امتیاز کسب‌شده را محاسبه کنیم این‌گونه می‌شود:

درس فیزیک: 14653 ضربدر 9 می‌شود 131877 امتیاز

درس عربی: 12205 ضربدر 2 می‌شود 24410 امتیاز

اختلاف امتیاز این دو درس می‌شود 107467 امتیاز و به نظر می‌رسد که این عدد قابل‌توجه است!

سخن پایانی: همان‌گونه که اشاره شد این نوشته هر گز به معنای نادیده گرفتن اهمیت درس عربی نیست و بر اساس تجربه دانش آموزان موفق و برتر در همین درس عربی هم درصد بالای زده‌اند و این موضوع در کسب رتبه آنان تأثیر زیادی داشته است اما باید بدانیم که هر درس جایگاه خاص خودش دارد!

موفق باشید.

?رزاق خواجه‌زاده ـ مشاور تحصیلی

19 اردیبهشت 1398