مشاوره تحصیلی: پیک سنجش روز دوشنبه 27 اسفند 1397 در شماره 1118 آمار ثبت‌نام‌شدگان و تعداد کارت صادرشده برای آزمون سراسری 1398 به تفکیک زن و مرد، نظام و جدید  و سایر نظام ها و گروه آزمایشی را منتشر کرد. در این مطلب آمار منتشرشده به‌صورت نموداری تقدیم  می شود.

دو نکته:

اول: براي داوطلبان آزمون سراسري سال 1398 بر اساس نوع نظام آموزشي سایر نظام‌ها و نظام جدید (3-3-6)  دو نوع سؤال متفاوت تهيه مي‌شود اما پس از محاسبه نمره کل، رتبه‌بندی داوطلبان باهم انجام می‌شود و هر کس نمره کل بالاتری داشته باشد رتبه بهتری خواهد داشت.

دوم: حداقل ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی در «دوره روزانه» از هر جنس 40 % مي باشد بديهي است پذيرش در اين رشته‌ها در ساير دوره‌ها (پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد) به‌صورت رقابتي انجام خواهد شد. (منبع: دفترچه شماره 2 آزمون سراسری97)