مشاوره تحصیلی: نشست خبري آقاي دكتر خدايي، معاون وزير و رئيس سازمان سنجش آموزش كشور با موضوع «نحوه پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي براي سال 98» با حضور اصحاب رسانه و نمايندگان جرايد رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 17 بهمن 97 برگزار شد.

در اين نشست، رئيس سازمان سنجش آموزش كشور ضمن بيان نحوة پذيرش دانشجو، به تشريح فرايند پذيرش با دو شيوة صرفاً براساس سوابق تحصيلي و پذيرش براساس آزمون و سوابق تحصيلي، زمان مراجعه داوطلبان به سايت سازمان، اعلام علاقه مندي به رشته هاي مورد نظر و ... پرداخت.

در پايان اين نشست، رئيس سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص زمان و نحوة پذيرش دانشجو در آزمون هاي كارشناسي ارشد و دكتراي سال 98 نيز صحبت نمودند.

لینک :
دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته براي پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (مرحله پذيرش سراسري - مهرماه سال 1398)