مشاوره تحصیلی: فروردین‌ماه ازاین‌جهت که قرار است حدود پنج ششم مباحث آزمون سراسری موردمطالعه و آزمون قرار گیرد از اهمیت زیادی برخوردار است. هم تجربه و هم برنامه‌ی سالانه‌ی موسسه‌هایی که آزمون‌های آزمایشی برگزار می‌کنند این موضوع را تائید می‌کنند.

در برنامه‌ی سالانه‌ی سنجش در 31 فروردین کل کتاب‌های پایه‌ی دوم و سوم مورد آزمون قرار می‌گیرد و داوطلبانی که در آزمون‌های سنجش شرکت می‌کنند باید خود برای این آزمون آماده نمایند.

در برنامه‌ی سالانه‌ی گزینه دو در 17 فروردین، پایه‌ی سوم و بخشی از پیش‌دانشگاهی 2 و در آزمون 31 فروردین پایه‌ی دوم و بخش دیگری از پیش‌دانشگاهی 2 مورد آزمون قرار می‌گیرد.

در برنامه‌ی سالانه‌ی قلم چی و گاج هر دو در 7 فرودین درس‌های عمومی دوم + زبان فارسی و زبان انگلیسی سوم و بخشی از درس های اختصاصیِ پایه (دوم / سوم)، در آزمون 17 فروردین پیش‌دانشگاهی 1 (تکرار آزمون 22 دی) و در 31 فروردین بخشی از درس‌های عمومی پایه‌ی سوم، بخشی از درس های اختصاصیِ پایه (دوم / سوم) و بخشی از پیش‌دانشگاهی 2 مورد آزمون قرار می‌گیرد.

لینک دریافت کامل مقاله pdf

لینک دریافت کامل مقاله pdf

You have no rights to post comments