مشاوره تحصیلی: در آزمون سراسري 1396، 167 هزار و 46 داوطلب گروه آزمايشي علوم انساني در جلسۀ آزمون حضور داشتند. در اين گروه، به جز درس فلسفه، در تمامي دروس، تعدادي از داوطلبان به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند؛ در اين ميان، درس اقتصاد با 1531 داوطلبي که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند، وضعيت بهتري نسبت به ساير دروس اين گروه آزمايشي دارد.

  از سوي ديگر، تعداد قابل توجهي از داوطلبان، به کمتر از 10 درصد سؤال‌هاي هر درس پاسخ صحيح داده‌اند؛ براي مثال، در درس زبان و ادبيات فارسي عمومي، تعداد 109 هزار و 687 داوطلب به کمتر از 10 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند؛ به عبارت ديگر، بيش از 65 درصد داوطلبان، دانش و آمادگي لازم را براي پاسخگويي به سؤال‌هاي اين درس نداشته‌اند. متن کامل را در ادامه به صورت فایل pdf  دریافت نمایید.

 فایل pdf را اینجا دریافت نمایید(با طراحی و شکل خواناتر)

منبع: پیک سنجش18 دی 1396 سال بیست و دوم شماره 40 ص12 

You have no rights to post comments