مشاوره تحصیلی: در آزمون سراسري سال 1396، 137 هزار و 652 داوطلب گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در جلسه آزمون حضور داشتند که از اين ميان، 109 هزار و 846 داوطلب به کمتر از 10 درصد سؤال‌هاي درس رياضي پاسخ صحيح دادند. در درس فيزيک نيز 105 هزار و 448 داوطلب و در درس شيمي 93 هزار و 917 داوطلب به کمتر از 10 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند. همچنين هيچ يک از داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در آزمون سراسري به 100 درصد سؤال‌هاي درس‌هاي رياضي، فيزيک و شيمي پاسخ صحيح ندادند. متن کامل را در ادامه به صورت فایل pdf  دریافت نمایید.

 فایل pdf را اینجا دریافت نمایید

منبع: پیک سنجش 4 دی 1396سال بیست و دوم شماره 38 ص6  

You have no rights to post comments