مشاوره تحصیلی: در سال 1396، تعداد 518 هزار و 149 داوطلب گروه آزمايشي علوم تجربي در جلسه آزمون سراسري حضور داشتند و به چهار درس عمومي و پنج درس اختصاصي پاسخ دادند. در اين ميان، تعدادي از داوطلبان توانسته‌اند درصدهاي خوب و قابل قبولي کسب کنند، و متاسفانه تعداد قابل توجهي از داوطلبان نيز، که بدون مطالعه دقيق و عميق درس‌هايشان در اين جلسه حضور يافته‌اند، درصد خوبي در بعضي از دروس کسب نکرده‌اند. در جدول زير، آمار پاسخگويي کل داوطلبان گروه آزمايشي  علوم تجربي خدمتتان ارايه مي‌شود.
منبع پیک سنجش شماره 1054 بیستم آذرماه 1396
 

You have no rights to post comments