مشاوره تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان فارس در چهارم مرداد 1400 وبیناری با عنوان «نحوۀ انتخاب رشته دانشگاهی در گروه آزمایشی تجربی » برگزار نمود در اینجا ویدیوهای ضبط شده این وبینار در چهار قسمت تقدیم می شود:

قسمت اول: معرفی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بررسی نمونه کارنامه کنکور تجربی، معرفی سایت های مهم برای آگاهی از شانس قبولی  

https://www.aparat.com/v/ounQ9

 قسمت دوم: ظرفیت رشته ها و آمارهای مهم، روش های پذیرش دانشجو، معرفی دوره های دانشگاهی، کدام رشته ؟ کدام دانشگاه؟

https://aparat.com/v/SuavD

 قسمت سوم: بومی گزینی و نقش آن در افزایش شانس قبولی، معرفی برخی کد رشته های بومی استانی و بومی ناحیه ای مرتبط با استان فارس

https://aparat.com/v/zfnAW

 قسمت چهارم و پایانی : گام به گام با انتخاب رشته؛ استخراج رشته از دفترچه، اولویت بندی رشته ها در دانشگاه ها و شهرها، اولویت بندی همه رشته ها و دانشگاه ها در یک دوره، اولویت بندی نهایی در همه دوره ها

https://aparat.com/v/l1K0m

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز ـ اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

مرداد 1400

You have no rights to post comments