مشاوره تحصیلی: در راستای روز معرفی دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان فارس وبیناری با موضوع نحوۀ انتخاب رشته دانشگاهی در گروه آزمایشی علوم تجربی در چهارم مرداد1400 بر گزار نمود.

فایل پی دی اف وبینار:

http://eqiq.ir/images/entekhabreshteh/eqiqir-min.pdf

You have no rights to post comments