مشاوره تحصیلی:در این ویدیو اهمیت امتحانات نوبت اول، روش برنامه ریزی و روش های مرور برای دانش آموزان پایه دوازدهم توضیح داده شده است.

You have no rights to post comments