مشاوره تحصیلی: با توجه به برگزاری آزمون سراسری 1399 و نزدیک شدن به زمان اعلام نتایج و انتخاب رشته در یک ویدوی چهار دقیقه ای چند نکته مهم در رابطه با انتخاب رشته تقدیم می شود.