مشاوره تحصیلی: نمونه ای از برنامه هفتگی محمد علی زمانی رتبه 148 منطقه یک و 221 کشوری در کنکور1397 در گروه ریاضی و فنی . یکی از آسان ترین روش های برنامه ریزی، برنامه ریزی هفتگی است که در این روش ابتداء سهم هر درس در روزهای هفته مشخص می کنیم یعنی مثلا مشخص می کنیم که درس دین و زندگی چند ساعت و در چه روزهایی باید خوانده شود و سپس بر اساس آن برنامه روزانه تنظیم و جزییات برنامه نوشته می شود برای مثال اگر قرار است روز شنبه یک و نیم ساعت دین و زندگی خوانده شود در برنامه روزانه مشخص می کنیم : دین و زندگی3 درس1 مطالعه و تست 1/30 ساعت و ...  جدید : لینک ویدیوی روش برنامه ریزی به سبک هفتگی ساعتی/روزانه


این روش برنامه ریزی توسط محمد علی زمانی  دانش آموز مجتمع نمونه دولتی غزال (ناحیه یک شیراز) در کنکور 1397 اجرا و نتیجه بخش هم بوده است. روشی آسان که دانش آموز به طور مستقل برنامه اش را تنظیم می کند.

 

نمونه ای از برنامه هفتگی که توسط ایشان در هفته های آخر کنکور در دوران جمع بندی تنظیم شده است.نمونه ای از برنامه روزانه که توسط ایشان در هفته های آخر کنکور در دوران جمع بندی تنظیم شده است.You have no rights to post comments