آدمی گل سرسبد عالم هستی است . موجودی است که خداوند او را شایسته مقام خلافت خودش قرار داده است .

( إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً. بقره - 30) . لذا صفات انسان - این نماینده خدا - پرتوی از صفات پرودگار جهانیان است. این آفریده ای که قرار است نماینده خدا باشد می بایست دارای عقل و هوش و ادراک و استعداد ویژه ای باشد تا بتواند رهبری و امامت موجودات زمینی را بر عهده گیرد .