مشاوره تحصیلی: آشنایی با یک روش مطالعه ی علمی مطالعه باعث می شود که دانش آموز با هر توان علمی بتواند با آرامش مطالعه کند و یادگیری هم اتفاق بیفتد... همچنین آشنایی با سطوح (طبقات) یادگیری در حوزه های مختلف به خصوص حوزه ی شناختی با عث می شود یادگیری به صورت عمیق و در سطوح مختلف اتفاق بیفتد... به همین منظور بر اساس منابع معتبر دو پوستر طراحی شده است که این موضوع را به صورت آسان تر به نمایش می گذارد. لینک های دریافت فایل:

  

 

 

 

500

 لینک دریافت پوستر روش مطالعه ی پس ختام (pQ4r) جهت چاپ

http://eqiq.ir/images/ketab/paskhetam1.jpg

حجم فایل 8.01 MB   اندازه  30*70 سانتی متر

 

 

لینک دریافتر پوستر سطوح (طبقات) یادگیری در حوزه ی شناختی (آندرسون و کراتول20001) جهت چاپ

http://eqiq.ir/images/ketab/sotooheyadgiri1.jpg

حجم 8.42 MB  اندازه 30*70 سانتی مت

You have no rights to post comments