مشاوره تحصیلی: یکی از مهمترین اهداف آزمون های آزمایشی، »آزمون برای یادگیری «است. بدین معنا که داوطلب پس از هر آزمون نتایج آزمون خود را در درس های مختلف بررسی و تحلیل می کند و دلایل پاسخ غلط و یا پاسخ ندادن به سوال های هر درس را مشخص و برای رفع نقاط ضعف خود تصمیم مناسب اتخاذ می کند. زمان تحلیل آزمون: بهترین زمان برای تحلیل آزمون نزدیکترین زمان بعد از بر گزاری آزمون است. پس از یک استراحتِ کافی نسبت به تحلیل آزمون اقدام کنید؛ این بدان دلیل است که شما در این زمان تمام مسایل مربوط به آزمون را در ذهن خود دارید و به طور دقیق علت نزدن یا غلط زدن سوال ها را می دانید و این موضوع برای تصمیم گیری های بعدی مهم است.

نکته ی مهم: قبل از تحلیل سوال های آزمون روحیه ی خودتان را تحلیل کنید و با هر نتیجه ای سعی کنید وضعیت روحی خود را تقویت نمایید. برای دریافت فایل کامل مقاله به صورت pdf  روی عبارت دریافت فایل کلیک کنید: دریافت فایل     دریافت فایل

You have no rights to post comments