مشاوره تحصیلی: در راستای طرح خودتوانمندسازی داوطلبان آزمون سراسری جهت برنامه ریزی درسی، راهنمای تنظیم برنامه ی هفتگی ساعتی تقدیم می گردد. در این برنامه پس از آنکه دانش آموز ساعت مفید مطالعه ی خود را در هریک از روزهای هفته ثبت نمود، به طور آنی جمع ساعت مطالعه و سهم هر درس در هفته (در زیرگروهی که انتخاب کرده) مشخص می شود. سپس دانش آموز سهم هر درس را با توجه به نیاز و توانایی خود شخصی سازی می نماید (جمع ساعت شخصی سازی شده نباید از جمع ساعت مطالعه در هفته بیشتر شود)

و در مرحله آخر سهم هر درس را با توجه به ویژگی های آن درس در طول روزهای هفته تقسیم می نماید:

1- درس هر روز همان روز یا تا پایان هفته

2- روز قبل از کلاس جهت تکرار و تمرین

3- در گام آخرساعت باقیمانده سهم درس نیز در طول روزهای هفته توزیع می شود

در ردیف کنترل ساعت مفید روزانه کنترل می شود که بیشتر از ساعت مفید اختصاص داده نشود.

پس از تنظیم برنامه دانش آموز می داند که هر درس در هفته چند ساعت و در چه روزهایی می خواهد بخواند.

جزئیات برنامه بر اساس برنامه سالانه یکی از موسسه های آموزشی (گزینه دو، قلم چی، گاج، تعاونی سنجش و...) و همراه با معلم به طور روزانه مشخص می شود. لینک فیلم مربوط به رشته ریاضی و تجربی در قسمت راهنما گذاشته شده است.

در صورت ضرورت مثل تغییر برنامه کلاسی و یا... می توانید برنامه را مجددا از اول تنظیم کنید اما لازم نیست که هر هفته این کار انجام شود زیرا برنامه ی اصلی به طور روزانه تنظیم می شود و در صورت نیاز ساعت هر درس کم و زیاد می شود.

 

توصیه می شود قبل از استفاده از این برنامه راهنمای برنامه را در فایل اکسل بخوانید.

 

لینک های دریافت فایل اکسل:

 

گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک:

http://eqiq.ir/images/ketab/riyazibarnameh.xlsx

 

گروه آزمایشی علوم انسانی:

http://eqiq.ir/images/ketab/ensanibarnameh.xlsx

 

گروه آزمایشی علوم تجربی:

http://eqiq.ir/images/ketab/tajrobibarnameh1.xlsx

 

تنظیم: رزاق خواجه زاده (مشاور تحصیلی) - 16 تیر ماه 1396

 

You have no rights to post comments