مشاوره تحصیلی: مراحل برنامه ریزی برای امتحانات نوبت اول : 1- مشخص کردن زمانی که برای امتـحان هر درس در اختیار دارید. برای این کار ساعت های شروع و پایان مطالعه در اوقات صبح، عصر و شب را مشخص کنید.

 ³میزان ساعت های مطالعه ی برای هر درس بستگی به نیاز، توانایی و  سختی و سادگی درس دارد.

2-تقسیم بندی محتـوای هر کتـاب در زمانی که در اختیار دارید برای مطالعه، تکرار و امتحان کردن خود :

مطالعه به منـظور  درک و فهم  و از بر کردن مطالب درسی بـا توجـه به  روش هـای مطالعه ی هر درس .
امتحان از خود و دیدن نمونه سوال های نوبت اول یا نمونه سوال هایی که  در اختیار دارید و ...

تکرار مطالب خوانده شده به خصوص شب قبل از امتحان و یا صبحِ روز امتحان.

برای نمونه:

صبح (8تا12)            چه تکالیفی و چه مقدار انجام شود؟

عصر (15تا19)           چه تکالیفی و چه مقدار انجام شود؟

شب (20تا 23)          چه تکالیفی و چه مقدار انجام شود؟           

 نسبت به ساعت شروع و پایان نوبت های مطالعه صبح، عصر و شب متعهد باشید و به موقع کار خو را شروع کنید.

به بارم بندی درس ها توجه داشته باشید.

 در وهله ی اول درس ها را به صورت تشریحی مطالعه نمایید تا فهم شما نسبت به مطالب کتاب بیشتر شود.

دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم در صورت داشتن وقت و تسلط بر روش تشریحی می توانند از آزمون های چهار گزینه ای نیز استفاده نمایند.

در روزهای امتحان آمادگی جسمی یعنی تغذیه و خواب کافی را مورد توجه قرار دهید.

به آمادگی روحی خود یعنی تفکر مثبت و منطقی نسبت به امتحان توجه ویژه ای داشته باشید.

ر صورتی که در بعضی درس ها قوی هستید می توانید بخشی از وقت خود را برای امتحانات درس های سخت تر که وقت کمتری دارید اختصاص دهید.

شایسته است که دانش آموز همه ی مطالب کتاب را برای خواندن مورد توجه قرار دهد اما در صورتی که به هر دلیل قادر به انجام این کار نباشد باید با توجه به بارم بندی و قدرت فراگیری مباحث تکالیف خود را اولویت بندی کند.

 یاد خدا آرامش دهنده قلب هاست.

* اولویت داوطلبان آزمون سراسری  در این مقطع جمع بندی درس های پیش دانشگاهی1 (به صورت تشریحی و چهار گزینه ای) و جمع بندی بخشی از درس هـای پایـه (به صورت  چـهار گزینه ای) می باشد. دانش آموزان پیش دانشگاهی در صورت آمادگی می توانند در این مقطع  روال عادی برنامه های خود را ادامه دهند.

 

دریافت فایل پی دی اف مطلب

دریافت فایل پی دی اف مطلب

موفق و پیروز باشید. رزاق خواجه زاده - مشاورتحصیلی

 

You have no rights to post comments