مشاوره تحصیلی: یکی از سوال های مهم دانش آموزان به ویژه داوطلبان آزمون سراسری این است که چگونه و در چه زمان هایی مطالب درسی را تکرار کنیم. مقاله­ی «چگونگی و زمان های تکرار مطالب درسی» در پی پاسخ به این سوال است که تکرار مطالب درسی چگونه باشد و در چه زمان هایی انجام شود.در ادامه فایل pdf مقاله را که در روزنامه طلوع در دو قسمت چاپ شده است تقدیم می شود:

دریافت فایل pdf قسمت اول

منبع: روزنامه طلوع، شماره 2128 دوشنبه 27 آذر صفحه5

دریافت فایل pdf قسمت دوم

منبع: روزنامه طلوع شماره 2129 سه شنبه 28آذر صفحه 5

رزاق خواجه‌زاده، مشاور مدارس نمونه دولتی غزال و استعدادهای درخشان شهید دستغیب 1 شیراز

You have no rights to post comments