مشاوره تحصیلی: بر اساس اطلاعات موجود در دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری 1395 در آزمون سراسری 1395 در مجموع 8240 نفر در رشته های پزشکی، داندانپزشکی و داروسازی در دوره های مختلف ( روزانه، پردیس خود گردان، طرفیت مازاد، رشته هاي تحصيلي مخصوص استان بومي و داراي تعهد خدمت [بومی تعهدی]، بورسیه سپاه پاسداران، مناطق محروم) پذیرفته شده اند.

آمار پذیرفته شدگان رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به تفکیک رشته و دوره به صورت نموداری نمایش داده شده است.

تنظیم : رزاق خواجه زاده (مشاور تحصیلی)

You have no rights to post comments