مشاوره تحصیلی: به دنبال طرح تأثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو، مجلس شورای اسلامی در سال 1386 «قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور» را به تصویب رساند. در سال 1392 مجلس شورای اسلامی قانون جدیدی به نام «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» تصویب کرد که ...

لینک دریافت فایل pdf

 

You have no rights to post comments