مشاوره تحصیلی: درصد ها، رتبه و منابع  مورد مطالعه ی حمیدرضا رحیمی رتبه 94 منطقه ی یک در کنکور1395در گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک از مجتمع نمونه دولتی غزال ناحیه1 شیراز. تصویر را در ادامه ی مطلب مشاهده نمایید.

 

You have no rights to post comments