http://eqiq.ir/images/konkoor/nemoodararabi.pngمشاوره تحصیلی: یکی از نیازهای داوطلبان آزمون سراسری آگاهی از توزیع سؤال‌های آزمون سراسری از نظر پایه و موضوع می‌باشد. واحد خدمات راهنمایی و مشاوره مجتمع نمونه دولتی غزال (آموزش‌وپرورش ناحیه 1 شیراز) با همکاری دبیران محترم این آموزشگاه به تفکیک دروس عمومی و اختصاصی نمودارهای توزیع سؤال‌های آزمون سراسری در گروه آزمایشی علوم تجربی و ریاضی و فیزیک تقدیم می‌نماید:

 

نمودارهای توزیع سؤال‌های عمومی آزمون سراسری 1394 در گروه آزمایشی علوم تجربی

نمودارهای توزیع سؤال‌های اختصاصی آزمون سراسری 1394 در گروه آزمایشی علوم تجربی

نمودارهای توزیع سؤال‌های عمومی آزمون سراسری 1394 در گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک

نمودارهای توزیع سؤال‌های اختصاصی آزمون سراسری 1394 در گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک

You have no rights to post comments