مشاوره تحصیلی : میزان تاثیرگذاری درس ها در آزمون سراسری از جمله موضوعاتی است که بایستی در برنامه ریزی درسی و آزمون ها مورد توجه داوطلبان قرار گیرد. در این نوشته بر مبنای ضریب درس های عمومی و اختصاصی در آزمون سراسری، میزان درصد تاثیرگذاری هر درس در زیرگروه های مختلف با رسم نمودار مشخص شده است. اما پیش از آن آگاهی از چند اصطلاح و نکته ضروری است :

 منبع : سایت گزینه دو

نویسنده : رزاق خواجه زاده

متن کامل و اصل مقاله ها را همراه با فایل پی دی اف در سایت گزینه دو در لینک های زیر ملاحظه فرمایید :

 

 

 

لینک گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک (همراه با چهار نمودار) در سایت گزینه دو

 

لینک گروه آزمایشی علوم تجربی (همراه با شش نمودار) در سایت گزینه دو

 

لینک گروه ازمایشی ادبیات و علوم انسانی (همراه با شش نمودار) در سایت گزینه دو

 

 

نمونه نمودار میزان درصد تأثیرگذاری درس‌ها در آزمون سراسری در زیرگروه یک گروه آزمایشی علوم تجربی