مشاوره تحصیلی : مجموعه  رشته هايي  كه  دروس  امتحاني  آنها  داراي  ضرايب  يكسان  مي باشند زیرگروه نامیده می شود. برای مثال در گروه آزمایشی علوم تجربی رشته های زیر در زیرگروه یک قرار دارد و مواد آزمون  اختصاصي  و  ضرايب  آنها  یکسان است.  

 زیرگروه یک – گروه آزمایشی علوم تجربی

اتاق عمل،  اعضاي  مصنوعي  و وسايل  كمكي، بازرسي  گوشت،بهداشت  موادغذايي،بينايي  سنجي،  پرستاري،پزشكي،  دامپزشكي،  دبيري  زيسـت  شناسـي  ،  دكتراي  پيوسته  بيوتكنولوژي،  دندانپزشكي،  روانشناسي (گرايش هاي: صنعتي  سازماني/باليني)،  زيست  شناسي (گرايش هاي: زيست  دريا/علوم  جانوري/علـوم   گياهي/عمومي)،  زيست  شناسي  سلولي  مولكولي (گرايش هاي: بيوشيمي/زيست  فناوري)،  بيوتكنولوژي/ژنتيك/علوم  سلولي  ملكولي/ميكروبيولوژي)، 

شنوايي  شناسي،  علوم  آزمايشگاهي،  علوم  آزمايشگاهي  دامپزشكي،  علوم  تربيتي،  علوم  تربيتي  (گرايش  آموزش  و پرورش  كودكان  استثنايي)،  علـوم  تغذيـه  ،  علـوم  و   صنايع غذايي (گرايش كنترل كيفي و بهداشتي)، فيزيوتراپي، كارداني دامپزشكي، كارداني فوريت هاي پزشكي، كارداني كودكان استثنايي، كارداني كودكـان   استثنايي (گرايش هاي: ناشنوا نيمه  شنوا/عقب مانده ذهني)، كاردرماني، كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني/راديـوتراپي ، كارشناسـي تكنولـوژي پرتوشناسـي،كارشناسيساختپروتزهايدنداني،گفتاردرماني، مامايي، هوشبری.                                                                                          

مواد آزمون  اختصاصي  و  ضرايب  آنها: زمين  شناسي  (با  ضريب  0 )،  رياضي  (با  ضريب  2 )،  زيست  شناسي  (با  ضريب  4 )،  فيزيك  (با  ضريب  2 )  و  شيمي  (با  ضريب  3).    

 

یادآوری :

1- ضریب دروس عمومی در همه ی زیرگروهها یکسان است.      

2- ضریب دروس اختصاصی در هنگام محاسبه «نمره کل » ضربدر 3 می شود.

 

دنلود فایل های pdf   زیرگروهها/رشته ها و ضرایب دروس :

زیرگروههای گروه آزمایشی تجربی و ریاضی / و رشته ها و ضرایب دروس[1]

زیرگروههای گروه آزمایشی انسانی، هنر و زبان / و رشته ها و ضرایب دروس[2]

 

نکته ی مهم : یک داوطلب باید بداند رشته یا رشته های مورد علاقه اش در کدام زیرگروه است و ضرایب دروس مربوط به آن زیرگروه چیست؟ این موضوع بدان جهت اهمیت دارد که داوطلب توجه بیشتری برای دروسی که ضرایب آنها بیشتر است داشته باشد.

 رزاق خواجه زاده – مشاور تحصیلی

 

[1] دفترچه شماره 1 آزمون سراسری 1393

 

[2] دفترچه شماره 1 آزمون سراسری 1393

You have no rights to post comments