مشاوره تحصیلی : یکی از موضوعاتی که داوطلبان آزمون سراسری بایستی نسبت به آن آگاه باشند، تعدا د سوالات، مدت زمان لازم برای پاسخگویی به سوالات و ضریب هر درس در زیرگروه های مختلف می باشد. در اینجا جدول دروس عمومی و اختصاصی رشته های ریاضی، تجربی و انسانی تقدیم می شود :

 

 دروس عمومی (ریاضی، تجربی،انسانی)

 

عنوان درس

تعداد

مدت لازم براي کل سوالات به دقیقه

مدت لازم برای هر سوال به ثانیه

ضرایب دروس

زبان و ادبيات فارسي

25

18

43.20

4

زبان عربي

25

20

48.00

2

فرهنگ و معارف اسلامي

25

17

40.80

3

زبان انگليسي

25

20

48.00

2

جمع

100

75

   

ضریب دروس عمومی در همه ی زیرگروه ها یکسان می باشد.

 دروس اختصاصی : 

 

درس های اختصاصی گروه آزمایشی ریاضی و فنی

 

عنوان درس

تعداد سوال

مدت لازم براي سوال های هر

درس به دقیقه

مدت لازم برای هر

 سوال به ثانیه

ضرایب دروس در زیرگروهها

یک

دو

سه

رياضيات*

55

85

92.73

4

4

3

فيزيك*

45

55

73.33

3

3

2

شيمي*

35

35

60.00

2

3

3

جمع

135

175

       

ضریب دروس اختصاصی در هنگام محاسبه ی نمره کل ضربدر 3 می شود.

 

گروه آزمایشی علوم تجربی

 

عنوان درس

تعداد سوال

مدت لازم براي سوال های هر درس به دقیقه

مدت لازم برای هر سوال به ثانیه

ضرایب دروس در زیرگروهها

یک

دو

سه

چهار

پنج

زمين شناسي*

25

20

48.00

0

1

4

1

1

رياضي*

30

47

94.00

2

3

3

4

3

زيست شناسي*

50

36

43.20

4

4

2

2

2

فيزيك*

30

37

74.00

2

2

2

3

2

شيمي*

35

35

60.00

3

4

2

2

2

جمع

 170  175            

ضریب دروس اختصاصی در هنگام محاسبه ی نمره کل ضربدر 3 می شود.

 

گروه آزمایشی ادبیات و علوم انسانی

 

عنوان درس

تعداد سوال

مدت لازم براي سوال های هر درس به دقیقه

مدت لازم برای هر سوال به ثانیه

 

ضرایب دروس در زیرگروهها

یک

دو

سه

چهار

پنج

ریاضی

20

25

75.00

2

4

4

3

3

اقتصاد

15

10

40.00

1

2

3

2

2

زبان و ادبیات فارسی

30

30

60.00

4

2

2

2

2

زبان عربی

20

20

60.00

4

1

1

1

1

تاریخ و جغرافیا

30

25

50.00

1

1

1

3

1

علوم اجتماعی

20

15

45.00

1

3

2

2

3

فلسفه و منطق

25

25

60.00

3

1

1

2

2

روانشناسی

20

15

45.00

1

2

1

3

3

جمع

180

165

           

ضریب دروس اختصاصی در هنگام محاسبه ی نمره کل ضربدر 3 می شود.

 

دانلود فایل pdf  برای دانش آموزان و داوطلبان آزمون سراسری - گروه آزمایشی علوم انسانی

دانلود فایل pdf  برای دانش آموزان و داوطلبان آزمون سراسری - گروه آزمایشی ریاضی و تجربی

 

تنظیم : رزاق خواجه زاده - مشاور تحصیلی

منبع مورد استفاده : دفترچه سوالات آزمون سراسری و دفترچه شماره یک آزمون سراسری

دیدگاه‌ها   
#1 vesali 1393-11-16 03:51
سلام واقعا خسته نباشید مطالبتون عالیه من که خیلی استفاده میکنم خدا قوت!!!

You have no rights to post comments